Kategorije

Aktivni filteri

Djelovanje:


Za čišćenje transportnih sanduka, kuter kolica i kontejnera. Također se koristi za pranje noževa, čizama,  te u strojevima za pranje pregača. Može se koristiti i na aluminijskim površinama.

 

Primjena/Doziranje:
Koristi se za ručna pranja, te za pranja pomoću visokotlačnih i niskotlačnih uređaja, kao i u strojevima za pranje sanduka i kuter kolica. U strojevima se dozira preko injektora ili automatskih dozatora. Optimalni rezultati se postižu u primjenjujućoj koncentraciji od 0,5-2% i temperaturi od 55-60°C i vremenu djelovanja od 10-30 min. 

Djelovanje:


Za čišćenje transportnih sanduka, kuter kolica i kontejnera. Također se koristi za pranje noževa, čizama,  te u strojevima za pranje pregača. Može se koristiti i na aluminijskim površinama.

 

Primjena/Doziranje:
Koristi se za ručna pranja, te za pranja pomoću visokotlačnih i niskotlačnih uređaja, kao i u strojevima za pranje sanduka i kuter kolica. U strojevima se dozira preko injektora ili automatskih dozatora. Optimalni rezultati se postižu u primjenjujućoj koncentraciji od 0,5-2% i temperaturi od 55-60°C i vremenu djelovanja od 10-30 min. 

Djelovanje:

Bez muke uklanja zaprljanja kao što su masti, ulja, smole, zagorjela mjesta. Brzo separirajući u uljnom separatoru.

Područja primjene:

Može se koristiti na svim dijelovima alata, na agregatima i strojevima od čelika, željeza, aluminija, mesinga, bakra, cinka, srebra, te na staklu, plastici, bojanim i lakiranim površinama. Posebno je prikladan za proizvodna postrojenja u industriji za proizvodnju i preradu živežnih namirnica. Izvrstan također i za čišćenje površina oštećenih dimom i vatrom. Vrlo prikladan za korištenje u automatima za čišćenje podova. 

Djelovanje:

Brzo djelujuće sredstvo za dezinfekciju površina. Bactericid, fungicid, virus-inaktivirajući (hepatitis B, AIDS). Bez boje i parfema. Ugodnog mirisa, dobro podnošljiv za kožu. Bez klora,- aldehida, - i fenola. Testiran i odobren prema listi DGHM. 

Područja primjene:

Za brzu, bez tragova i preciznu dezinfekciju površina otpornih na alkohol u cjelokupnom području keteringa i  prerade živežnih namirnica,  kao što su površine od čelika, pločica, opremu . Ne primjenjivati na materijalima osjetljivim na alkohol  (npr. plexiglass).

 

Primjena:

Primjeniti nerazrijeđeno. Poprskati sa udaljenosti 20-30 cmtako da se navlaži cijela površina, ili poprskati čistu i upijajuću krpu i prebrisati površinu. Nije potrebno ispiranje. Sam se suši i ne ostavlja tragove. Ne koristiti više od 50ml/m2. Odjednom čistiti površine max2 m2. Posebnu pažnju posvetiti  da se površina kompletno isprska. Opremu predhodno dobro oprati vodom.