UPUTE ZA UPOTREBU

Jednostavno nanesite gel na unutarnji rub WC školjke, a zatim pričekajte nekoliko minuta, očistite četkom i pustite vodu. Postupak možete ponoviti u slučaju jačih tvrdokornijih mrlja.

SASTAV

Alcohols C12-14; ethoxylated; 7 EO; Benzalkonium chloride; Hydroxyethyl Cellulose; Perfume; Citric Acid Monohydrate; Colourant.

OPASNOSTI/UPOZORENJA

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute. P264 Nakon uporabe temeljito oprati kontaminirane dijelove tijela. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

ROK UPOTREBE

36 mjeseci od datuma proizvodnje (datum proizvodnje otisnut na proizvodu)

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: